Kariera

Jeśli nie znalazłeś oferty pracy dla siebie, a chciałbyś dołączyć do zespołu AG Centrum - APLIKUJ!

Wyślij swoje CV na adres kariera@agcentrum.pl 

Wysyłając CV:

- zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji.

- potwierdzam zapoznanie  się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy firmy AG Centrum.

Klauzula Informacyjna

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Rozporządzenie RODO wprowadza nowe rozwiązania prawne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. Głównym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które gromadzone są i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

 

Zgodnie z art.13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku           (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informuję:

  1. Dane dotyczące Administratora :

Jarosław Zagożdżon AUTO-GAZ CENTRUM, ul. Chorzowska 11 A , 26-600 Radom działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

NIP 796 112 11 39.

Dane kontaktowe: rodo@agcentrum.pl

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art.6 ust.1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz obowiązującego kodeks pracy.

  1. Przedmiotem przetwarzania danych osobowych są:

Imię, nazwisko, nr telefonu, adres email.

  1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji nie dłużej niż 1 rok.
  2. Kandydatowi przysługuje:

- prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

- prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

  1. Podanie danych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa i dobrowolne w pozostałym zakresie.

Administrator