Projekty w realizacji

FIRMA AUTO-GAZ CENTRUM JAROSŁAW ZAGOŻDŻON REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM) W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP

Celem projektu pt.: „ Internacjonalizacja firmy Jarosław Zagożdżon AUTO-GAZ CENTRUM poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych ” jest pozyskanie dofinansowania na udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych.

Planowane efekty to wzrost eksportu towarów i usług.

Całkowita wartość projektu wynosi: 770 525,74 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich wynosi: 331 945,78 PLN.