Strefa AG Centrum

Sprzedaż Premiowa Strefa AG Centrum

O Programie:

*Sprzedaż Premiowa Strefa AG Centrum przygotowana dla warsztatów kupujących i montujących instalacje AG Centrum.
*Warsztat otrzymuje bony AG Centrum lub karty podarunkowe jednej z firm: Castorama, TravelPlanet.pl, Rossmann, Media Markt.
*W zależności od ilości zakupionych wtrysków na przestrzeni miesiąca, warsztat zostaje przypisany do kategorii i może odebrać wybraną kartę podarunkową lub bon o określonej wartości przypisanej do danej kategorii.
*Warunki Sprzedaży Premiowej Strefa AG Centrum są określone w regulaminie dostępnym na stronie www.agcentrum.pl/strefa

Uczestnicy:

W sprzedaży premiowej Strefa AG Centrum może wziąć udział:

  1. Każdy warsztat, który wypełnił formularz zgłoszenia i przekazał go do Przedstawiciela AG Centrum, Przedstawiciela Dystrybutora AG Centrum lub wysłał na adres e-mailowy strefa@agcentrum.pl i zaakceptował regulamin programu Strefa AG Centrum oraz otrzymał potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia od AG Centrum. 
  2. Dokonał zakupu instalacji AG Centrum.

Zasady: 

1. Ilość zakupionych wtrysków AG Centrum w danym miesiącu klasyfikuje warsztat do danej kategorii I, II, III lub IV. Rozliczenie zakupów następuje każdego miesiąca, a następny miesiąc jest kolejnym okresem rozliczeniowym. Zakupy wtrysków liczone są w okresach miesięcznych w ciągu trwania Sprzedaży Premiowej, tj. od 01.04.2017 roku do 31.12.2017 roku. Przy czym min. ilość zakupionych wtrysków uprawniających do odbioru karty podarunkowej lub bonu określona jest w każdej kategorii.
2. Każdy warsztat musi potwierdzać dokonane montaże wtrysków AG Centrum w systemie e- homologacji firmy AG Centrum.
3. Karty podarunkowe i bony są na okaziciela i nie można ich wymienić na gotówkę.
4. Karty podarunkowe lub bony z wyższej kategorii można wymienić na kilka tej samej wartości z niższych kategorii.
5. Warunkiem odbioru karty podarunkowej lub bonu jest dokonanie płatności za zakupione wtryski AG Centrum.
6. Karty podarunkowe lub bony przyznane są warsztatowi zakwalifikowanemu do odpowiedniej kategorii po dokonaniu płatności za FV dokumentujące zakup wtrysków AG Centrum.
7. Warsztat może brać udział w jednym, kilku lub wszystkich miesiącach trwania Sprzedaży Premiowej.
8. Warsztat może przystąpić do Sprzedaży Premiowej w każdym miesiącu jej trwania.

 

Przystąpienie do Sprzedaży Premiowej

Aby przystąpić do Sprzedaży Premiowej warsztat powinien:
1. Wypełnić formularz zgłoszenia i zaakceptować regulamin.
2. Dostarczyć do organizatora formularz zgłoszenia.
3. Otrzymać potwierdzenie na adres e-mailowy podany w formularzu o przyjęciu zgłoszenia.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA: