FAQ

Czy muszę zgłaszać fakt montażu instalacji LPG?

Montaż instalacji LPG w samochodzie wymaga zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym. Właściciel auta ma obowiązek takie zmiany zgłosić w ciągu 30 dni do organu, który wydał dowód rejestracyjny. Aby dokonać zmian niezbędne jest przedstawienie wyciągu ze świadectwa homologacji, paszportu zbiornika (butli) oraz faktury za montaż.

Czy wyciąg ze świadectwa homologacji ma okres ważności?

Nie, wyciąg ze świadectwa homologacji nie ma okresu ważności. Wydawany jest jednorazowo i bezterminowo do dokonanego montażu.

Czy paszport zbiornika ma okres ważności?

Tak, każdy zbiornik/butla LPG ma 10-letni okres ważności. Po okresie 10 lat można przedłużyć legalizację lub zamontować nowy zbiornik.

Zgubiłam/em wyciąg ze świadectwa homologacji, co powinnam/em zrobić?

W tej sytuacji wydawany jest wtórnik wyciągu ze świadectwa homologacji. Aby go uzyskać niezbędne są poniższe dane:

  • numer wyciągu ze świadectwa homologacji
  • data montażu oraz nazwa warsztatu montującego

WAŻNE – kopie dokumentów wystawionych przed 31.01.2015 r. przechowujemy do 2 lat od daty montażu.

W celu uzyskania wtórnika dokumentu prosimy o kontakt:

tel.:  (48) 322 27 80
homologacje@agcentrum.pl

Koszt wystawienia wtórnika wynosi 49 zł i jest uiszczany przed wydaniem dokumentu.

Zgubiłam/em paszport zbiornika, co powinnam/em zrobić?

W tej sytuacji należy zgłosić się do Transportowego Dozoru Technicznego z prośbą o wydanie duplikatu.