Projekty w realizacji

„DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA JAROSŁAW ZAGOŻDŻON AUTO-GAZ CENTRUM”

Projekt POIR.03.04.00-14-0304/20-00 z działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie: 3.4. Dotacja na kapitał obrotowy tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Jarosław Zagożdżon AUTO-GAZ CENTRUM”

Cel projektu: utrzymanie działalności gospodarczej

Planowane efekty: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie od lipca do września 2020

Wartość projektu: 125.738,58 złotych

Wkład Funduszy Europejskich: 125.738,58 złotych.