Twister

Twister

Rewolucyjną filtrację osiąga dzięki oryginalnej konstrukcji zespołu filtrującego. Wprowadzony do filtra gaz wprawiany jest w ruch wirowy i kierowany w dół korpusu. Po drodze, dzięki ruchowi wirowemu, sile odśrodkowej i sile bezwładności, cząsteczki stałe i ciekłe znajdujące się w gazie zostają odwirowane i zatrzymane na dnie. Dodatkowo wkład filtrujący oczyszcza, powracający już ku górze, strumień gazu z pozostałych, drobnych zanieczyszczeń. Zastosowanie filtra Twister w instalacji skutecznie chroni wtryskiwacze gazu przed substancjami oleistymi oraz cząstkami stałymi i wydatnie zwiększa bezawaryjność całego systemu zasilania pojazdu gazem.

Filtr Twister dostępny jest 2 wersjach:

F-1/S – króciec wejściowy i wyjściowy są nierozłączną częścią głowicy

F-1/K – króciec wejściowy jest nierozłączną częścią głowicy, króciec wyjściowy stanowi obrotowe kolanko osadzone w głowicy (Twister 360)

Charakterystyka i dane techniczne filtra Twister

Typ: F-1
Temperatura pracy: - 20÷120°C
Ciśnienie robocze: 120 +/-20 kPa
Maksymalne ciśnienie robocze: 450 kPa (Klasa 2)
Skuteczność filtracji: 99% dla cząstek stałych 1 µm
Średnica króćców gazu: Ø 10,6/12 mm
Miejsce montażu: komora silnika pojazdu
Zespół filtra gazu LPG typ F-1 „Twister” jest urządzeniem do filtrowania gazu w fazie lotnej. Montowany jest między reduktorem a zespołem wtryskiwaczy gazu.