zbiornik gazu

’Przegląd rejestracyjny a instalacja gazowa’

Instalacje LPG cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników i są zamontowane w nieco ponad 14% samochodów zarejestrowanych w Polsce. W grupie aut szczególnie intensywnie eksploatowanych autogaz stanowi jednak znacznie większy odsetek pojazdów. Wynika to z faktu, iż jazda na autogazie, zwłaszcza jeśli kierowca pokonuje dłuższe dystanse, jest o wiele bardziej opłacalna. Trzeba jednak pamiętać, że wybór instalacji LPG nakłada na kierowcę kilka dodatkowych obowiązków, zarówno jeśli chodzi o kwestie czysto eksploatacyjne, jak i formalno-prawne. Przyjrzyjmy się bliżej korzyściom, jakie daje jazda na LPG, zobaczmy, jakie wiążą się z nimi dodatkowe wymagania i sprawdźmy, jak wygląda kwestia przeglądów rejestracyjnych w samochodach z instalacjami LPG. 

Obowiązki kierowcy związane z używaniem auta z instalacją LPG

Korzystanie z auta z instalacją LPG oznacza dość duże oszczędności. Przejechanie jednego kilometra okazuje się w tym przypadku sporo tańsze, a inwestycja w zamontowanie układu pozwalającego na jeżdżenie na autogazie może zwrócić się w stosunkowo krótkim czasie. Zależy to od liczby przejeżdżanych kilometrów – im jest ich więcej, tym szybciej wydatek stanie się opłacalny. Co ważne, samochód zachowuje pełnię mocy i jest w stanie przyspieszać równie dynamicznie co wcześniej. Należy skrupulatnie przestrzegać terminów przeglądów, a także wymiany naturalnie zużywających się materiałów eksploatacyjnych – oleju i filtrów. Jeżdżenie samochodem na gaz wymaga także, aby pamiętać o kilku dodatkowych obowiązkach.

Korzystając z autogazu, trzeba uwzględniać konieczność dbania o stan filtrów gazu oraz wymieniać zarówno filtr fazy ciekłej, jak i lotnej z częstotliwością zalecaną przez producenta instalacji – najczęściej będzie to od 10 do 15 tysięcy kilometrów. Ponieważ paliwo może mieć różną jakość w zależności od punktu, w jakim jest kupowane, w przypadku częstego tankowania w stacjach niegwarantujących utrzymywania odpowiednich parametrów jakościowych okresy między przeglądami mogą wymagać skrócenia. Nie powinno się także zaniedbywać przeglądów samej instalacji LPG, np. sprawdzania stanu reduktora.

Wśród obowiązków kierowcy samochodu zasilanego autogazem będzie również dbanie o dobrą jakość oleju i filtrów, ale także stan układu chłodzenia. Warto pamiętać, że płyn chłodniczy jest potrzebny m.in. do ogrzewania reduktora, tak by podczas rozprężania gazu nie dochodziło do jego zbytniego wychłodzenia. Nie jest natomiast prawdziwy rozpowszechniony mit, że koniecznie jest okresowe pokonywanie dłuższych dystansów tylko na benzynie – auto odpala się na niej i to wystarcza. Eksploatacja samochodu z LPG oznacza wreszcie konieczność spełniania jasno określonych wymogów formalnych.

Formalności związane z przeglądami technicznymi samochodów z instalacją gazową

Części zamontowane w samochodzie muszą mieć odpowiednią homologację, by mogły być bezpiecznie i zgodnie z prawem eksploatowane – tu bądź spokojny, ponieważ obostrzenia nałożone na producentów instalacji autogaz wymagają, aby wszystkie komponenty posiadały wszystkie niezbędne homologacje. Również auto jako całość jest poddawane właściwym badaniom przez producenta lub importera, potwierdzającym, że jego użytkowanie jest wolne od wykraczającego poza przewidziane dopuszczalne poziomy ryzyka, a pojazd spełnia wymogi przewidziane przez obowiązujące przepisy. Homologacja musi być również wydana dla instalacji LPG. Każdy samochód, w którym zostanie zamontowany autogaz, musi mieć właściwy wpis w swoim dowodzie rejestracyjnym. Pierwszym obowiązkiem właściciela po dokonaniu montażu będzie więc uzyskanie odpowiedniej adnotacji podczas wizyty w Wydziale Komunikacji. W tym celu w ciągu 30 dni należy przedstawić otrzymaną w warsztacie kopię wyciągu ze świadectwa homologacji montażu instalacji oraz atest zainstalowanego zbiornika, a także dokument sprzedaży, na którym będzie zamieszczony numer VIN wraz z numerem rejestracyjnym auta.

Ponieważ wszystkie podzespoły auta ulegają systematycznemu zużyciu, stan techniczny samochodu musi być badany w przewidzianych w przepisach terminach, a dopuszczenie do ruchu potwierdzone wpisem w bazie CEPiK oraz pieczątką umieszczaną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W nowych autach pierwsze badanie techniczne jest przeprowadzane po trzech latach, kolejne po dwóch, a każde następne corocznie. Jeśli jednak w aucie zostanie zamontowana instalacja LPG, terminy te ulegają skróceniu i przeglądy – nawet w aucie, które nie ma jeszcze 5 lat – muszą być wykonywane co roku.

Warto pamiętać, że termin, na jaki jest wydawana legalizacja zbiornika na gaz to 10 lat. W wyniku poddania jej badaniom zostanie wydany odpowiedni dokument, który następnie stanie się podstawą do przedłużenia ważności dowodu rejestracyjnego – oczywiście o ile cała instalacja zostanie uznana przez diagnostę za szczelną i sprawną. Badanie auta z instalacją LPG jest droższe niż pojazdu, w którym nie jest ona zamontowana. „Zwykły” przegląd to wydatek 98 złotych, natomiast za badanie pojazdu z autogazem trzeba zapłacić 162 złote.