świadectwa homologacji

Wyciąg ze świadectwa homologacji

Ta pozornie zwykła kartka jest bardzo ważnym dokumentem, bez którego wielu spraw nie można załatwić

Dokonując montażu instalacji gazowej w aucie, właściciel samochodu otrzymuje zestaw dokumentów, wśród których  jest m. in. wyciąg ze świadectwa homologacji.
Zacznijmy od wyjaśnienia terminuhomologacja”. Jest to pozwolenie na użytkowanie danego urządzenia na terytorium kraju wydającego pozwolenie. Homologacja przyznawana jest przez uprawnioną do tego instytucję. Korzystanie z urządzenia, które jej nie posiada powoduje, że za uszkodzenia lub szkody spowodowane użytkowaniem odpowiada użytkownik. W przypadku instalacji LPG homologację wystawia instalator, czyli producent, np. AG Centrum. Warsztat, który zamontuje w aucie instalacje LPG, musi być umieszczony  na liście producenta wśród zaakceptowanych przez niego warsztatów. Jeśli warsztatu nie ma na tej liście, oznacza to, że nie posiada odpowiedniego uprawnienia do montażu instalacji gazowej tego producenta.
<<sprawdź, który warsztat wybrać>>

Teraz możemy przejść do wyjaśnienia, czym jest Wyciąg ze świadectwa homologacji (WŚH).

Jest  to dokument poświadczający montaż instalacji gazowej w samochodzie. Wykazane są w nim elementy (podzespoły), które zostały zamontowane i posiadają homologację (pozwolenie na użytkowanie) zgodną z wymogami Instytutu Transportu Samochodowego.

WŚH jest niezbędny do wpisania instalacji gazowej w dowód rejestracyjny samochodu. Dokument WŚH należy zachować wraz z atestem na zbiornik – będą one potrzebne przy corocznych przeglądach technicznych.

Dokument wypełniany jest elektronicznie, zatem wszystkie pola uzupełniane są na komputerze, odręczny jest tylko podpis osoby upoważnionej przez instalatora (producenta) do podpisywania wyciągów oraz podpis pracownika montującego instalację. Na WŚH muszą być widoczne kolorowe logo instalatora oraz hologram. Kserokopia, nawet kolorowa, jest nieważna i zostanie odrzucona przez Wydział Komunikacji. Najważniejszą rzecz, jaką powinien sprawdzić kierowca po otrzymaniu dokumentacji instalacji gazowej, to dane pojazdu zamieszczone w WŚH tj. marka, typ pojazdu, numer VIN, numer rejestracyjny, rok produkcji. Po otrzymaniu tego dokumentu dobrze jest sprawdzić zgodność wypisanych elementów z tymi, które rzeczywiście zostały zamontowane w aucie.

Brak dokumentu WŚH uniemożliwi wpis instalacji gazowej do dowodu rejestracyjnego, co też może mieć wpływ na coroczne przeglądy techniczne auta. W przyszłości może to również utrudnić sprzedaż auta. Źle wypełniony dokument będzie odrzucony przez Wydział Komunikacji, przez co użytkownik może być zmuszony kolejny raz udać się do warsztatu w celu ponownego wypisania dokumentu, a wszystko to może wiązać się ze stratą czasu oraz poniesieniem dodatkowych kosztów.

Podsumowując, wyciąg ze świadectwa homologacji, który Klient otrzymuje w warsztacie musi posiadać kolorowe logo, hologram i podpis instalatora (producenta), a dane zawarte w dokumencie powinny być zgodne z faktycznym stanem.