mechanik

’Jak sprawdzić szczelność instalacji LPG?’

Instalacja gazu w samochodzie powinna być prawidłowo zamontowana i użytkowana, aby działała bez zarzutu i zapewniała bezpieczną jazdę. Na usterki w obrębie układu gazowego w aucie należy niezwłocznie reagować. Jak sprawdzić szczelność instalacji LPG? Wyciekowi gazu z instalacji towarzyszy swoisty zapach, którego nie można lekceważyć. Piankowe testery szczelności instalacji gazowej ułatwiają samodzielne wykonywanie sprawdzeń układu gazowego w samochodzie. Szczelność instalacji LPG kontrolowana jest również w trakcie badania technicznego pojazdu.

Badanie techniczne auta z instalacją gazową

Badanie techniczne auta z instalacją gazową polega na sprawdzeniu pojazdu w zakresie jego zgodności z warunkami technicznymi oraz prawidłowości pracy układów i podzespołów pojazdu, w tym szczelności samochodowego systemu gazowego. Przegląd wykonywany jest na podstawie wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zapisy tego aktu obligują do konstruowania instalacji gazowych w sposób umożliwiający przeprowadzanie okresowych badań.

Jak wygląda kontrola szczelności instalacji gazowej w warsztacie gazowym?

Profesjonalne warsztaty gazowe wykonują próby szczelności instalacji gazowej w aucie przy pomocy elektronicznego detektora gazu. Sprawdzane są połączenia przewodów oraz poszczególnych części instalacji LPG, gniazda zaworów bezpieczeństwa, zaworów napełniania i elektrozaworów gazu. Kontroli podlegają zabezpieczenia instalacji gazowej, a także umiejscowienie oraz zamocowanie poszczególnych podzespołów układu gazowego. Przegląd techniczny, którego elementem jest kontrola szczelności instalacji gazowej, ma na celu wykrycie stwierdzonych uszkodzeń, luzów, czy zużytych komponentów.