hercules

’Rola wtryskiwaczy w instalacjach LPG’

Wtryskiwacze należą do ważnych elementów gazowych układów zasilania. Ich działanie ma bezpośredni wpływ na pracę jednostki napędowej. Obecnie stosuje się systemy zasilania gazowego, które zaliczane są do sekwencyjnych układów wtrysku LPG w fazie gazowej. Wraz z pojawieniem się tych systemów powstały specjalistyczne elektromagnetyczne wtryskiwacze LPG, które pod względem budowy są podobne do wtryskiwaczy benzynowych.

Jaką funkcję pełnią wtryskiwacze w instalacjach LPG?

Pomimo różnic konstrukcyjnych, zasada działania wtryskiwaczy benzynowych i gazowych jest podobna. Elektromagnes jest czynnikiem, który przyczynia się do przemieszczania elementu, który otwiera przepływ gazu do kanałów dolotowych. Rozbieżność wynika z tego, że paliwo gazowe ma dużo większą objętość w stosunku do określonej dawki benzyny. Dlatego cechą charakterystyczną wtryskiwaczy LPG jest obecność większych przekrojów kanałów, którymi przepływa paliwo. Ma to przełożenie na duże masy struktur, przede wszystkim w przypadku wtryskiwaczy tłoczkowych. W związku z tym wtryskiwacze gazowe mają większe wymiary zewnętrzne w stosunku do benzynowych.

Jakie elementy wpływają na trwałość wtryskiwaczy gazowych?

Wtryskiwacze gazowe to najdokładniejsze komponenty obecnie wykorzystywanych systemów zasilania gazowego. Do zadań warsztatu montującego należy właściwy dobór wtryskiwaczy, który pozwala na dobrą pracę jednostki napędowej. Jednakże wpływ na kondycję wtryskiwaczy ma właściciel auta. Zasadnicze znaczenie ma tutaj terminowa obsługa gazowego systemu zasilania, która w szczególności polega na wymianie filtrów fazy gazowej w odpowiednim czasie. Czynność ma bezpośredni wpływ na trwałość i żywotność wtryskiwaczy gazowych.