AG CENTRUM LOKALNIE

Od 2009 r.jesteśmy członkiem Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej


Aktualnie IPHZR jest największą organizacją samorządu gospodarczego w regionie południowego Mazowsza. Zrzesza ponad 110 firm, z których 80% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Główne cele działalności Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej to ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, reprezentowanie środowiska gospodarczego w stosunku do władz administracyjnych oraz kształtowanie polityki gospodarczej regionu. Izba konsultuje i opiniuje rozwiązania prawne oraz uczestniczy w zespołach opiniujących strategie rozwoju i inne dokumenty istotne dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Od 2012 R. AG Centrum jest członkiem Stowarzyszenia Czarni Radom

Jako członek Stowarzyszenia Czarni Radom dbamy o rozwój radomskiej siatkówki. Wiemy, jak ważne dla drużyny jest wsparcie finansowe ze strony lokalnych firm – do osiągnięcia sukcesu niezbędny jest talent, ale również środki na jego realizację. Siatkarzom życzymy samych sukcesów!

Jesteśmy z Wami, wierzymy w Was!

– zespół AG Centrum

AG CENTRUM CZŁONKIEM KNRA - ZP

AG CENTRUM CZŁONKIEM KNRA - ZP

KOALICJA NA RZECZ AUTOGAZU - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Jeteśmy członkiem-założycielem Koalicji na Rzecz Autogazu - Związku Pracodawców. KNRA zrzesza największe firmy branży samochodowych instalacji gazowych LPG i CNG – producentów i dystrybutorów. Jako Związek Pracodawców reprezentujący interesy branży, KNRA działa lokalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

KNRA - ZP