Fundusze unijne

AG Centrum świadomie korzysta ze wsparcia finansowego w ramach funduszy europejskich

W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 realizowaliśmy 3 programy regionalne. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 korzystamy z kolejnego działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekty w realizacji

Projekty zrealizowane