Projekty zrealizowane

FIRMA AUTO-GAZ CENTRUM JAROSŁAW ZAGOŻDŻON ZREALIZowała PROJEKT DOFINANSOWANY Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM) W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP

Celem projektu pt.: „ Internacjonalizacja firmy Jarosław Zagożdżon AUTO-GAZ CENTRUM poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych ” było pozyskanie dofinansowania na udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych.

Planowane efekty to wzrost eksportu towarów i usług.

Całkowita wartość projektu wynosi: 770 525,74 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich wynosi: 331 945,78 PLN.

Firma Auto-Gaz Centrum Jarosław Zagożdżon zrealizowała projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

Nazwa projektu:
„Rozbudowa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem innowacyjnej hamowni i wprowadzenie na rynek nowego produktu szansą na poprawę konkurencyjności firmy Jarosław Zagożdżon AUTO-GAZ CENTRUM"
dla rozwoju Mazowsza

Opis Projektu:
Realizacja projektu „Rozbudowa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem innowacyjnej hamowni i wprowadzenie na rynek nowego produktu szansą na poprawę konkurencyjności firmy Jarosław Zagożdżon AUTO-GAZ CENTRUM”. Przedmiotem projektu była rozbudowa przedsiębiorstwa i dywersyfikacja produkcji w oparciu o nową inwestycję – hamownię – oraz wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów.

W ramach realizacji projektu wykonywane zostały następujące zadania:

  • budowa i wyposażenie warsztatu samochodowego z zastosowaniem innowacyjnej technologii hamowni podwoziowej, pełniącego funkcję komórki badawczo-rozwojowej
  • przeprowadzenie badań i wdrożenie innowacyjnych na skalę krajową dwóch produktów
  • znaczące udoskonalenie dwóch istniejących produktów

Każde z zadań realizowane było etapowo.

Nazwa beneficjenta: Jarosław Zagożdżon Auto-Gaz Centrum
Wartość projektu: 2 399 305,00 PLN
Wartość dofinansowania: 544 692,50 PLN
Środki EFRR: 462 988,62 PLN
Budżet państwa: 81 512,48 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Firma Auto-Gaz Centrum Jarosław Zagożdżon zrealizowała projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

Nazwa projektu:
„Wzrost konkurencyjności firmy Auto-Gaz Centrum poprzez inwestycje w innowacyjny produkt – reduktor Vito”.
dla rozwoju Mazowsza

Opis projektu:
Realizacja projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Auto-Gaz Centrum poprzez inwestycje w innowacyjny produkt – reduktor VITO” przyczyniła się do poprawy konkurencyjności firmy na rynku europejskim i światowym. Dzięki dofinansowaniu projektu Auto-Gaz Centrum dokonało zakupu środków trwałych niezbędnych dla wdrożenia nowej innowacyjnej technologii wytwarzania reduktorów do samochodów zasilanych LPG. Zakup środków trwałych: wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z projektem technicznym i wykonawczym, formy wtryskowej, linii produkcyjnej, interfejsu produkcyjnego, sprzętu do zarządzania procesem produkcji, dokonanie montażu i uruchomienie linii produkcyjnej pozwoliło na stworzenie nowego produktu – reduktora VITO , który poszerzył ofertę Auto-Gaz Centrum . Inwestycja została zrealizowana w okresie 15 września 2010 r. – 30 czerwca 2013 r. Powstały dzięki dofinansowaniu   reduktor VITO  jest technologiczną nowością na rynku motoryzacyjnym zdecydowanie wyprzedzającym stopniem zaawansowania produkty głównych konkurentów Auto-Gaz Centrum na rynku zarówno polskim, europejskim, jaki światowym.

Nazwa beneficjenta: Jarosław Zagożdżon Auto-Gaz Centrum
Wartość projektu: 1 260 277,05 PLN
Wartość dofinansowania: 396 000,00 PLN
Środki EFRR: 336 600,00 PLN
Budżet państwa: 59 400,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Firma Auto-Gaz Centrum Jarosław Zagożdżon zrealizowała projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w ramach Działania 1.7 Promocja Gospodarcza.

Nazwa projektu:
"Promocja gospodarcza Mazowsza jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii, poprzez udział Jarosław Zagożdżon AUTO-GAZ CENTRUM w zagranicznych misjach gospodarczych i imprezach targowo-wystawienniczych."
dla rozwoju Mazowsza

Opis projektu:
Realizacja projektu „Promocja gospodarcza Mazowsza jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii, poprzez udział Jarosław Zagożdżon AUTO-GAZ CENTRUM w zagranicznych misjach gospodarczych imprezach targowo-wystawienniczych” przyczyniła się do pozyskania nowych i do odbudowy utraconych kontaktów handlowych firmy. Celem realizacji misji było uzyskanie informacji o rynku  oraz działalności i ofercie konkurentów w rejonie misji. Każda z misji miała formę uprzednio umówionych spotkań handlowych z firmami, z którymi  Auto-Gaz Centrum nawiązało kontakt. Celem udziału w imprezach targowych i targowo-wystawienniczych była prezentacja firmy Auto-Gaz Centrum oraz jej oferty, spotkanie z potencjalnymi klientami odwiedzającymi targi, poszukiwanie nowych kontaktów , wsparcie techniczno-handlowe dla dystrybutorów firmy Auto-Gaz Centrum w danym kraju, zapoznanie się z ofertą firm konkurencyjnych z Polski i innych krajów, głównie firm włoskich. Obie formy promocji były połączone ze szkoleniami teoretyczno-praktycznymi nowych produktów: elektroniki COMPACT, reduktora VITO i sterownika ZENIT. Realizując projekt „Promocja gospodarcza Mazowsza jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii, poprzez udział Jarosław Zagożdżon AUTO-GAZ CENTRUM w zagranicznych misjach gospodarczych imprezach targowo-wystawienniczych” Auto-Gaz Centrum w okresie 8 października 2010 r. – 30 listopada 2012 r. wzięło udział łącznie w 14 misjach i imprezach targowo-wystawienniczych realizując jednocześnie cele i zadania projektu.

Nazwa beneficjenta: Jarosław Zagożdżon Auto-Gaz Centrum
Wartość projektu: 436 125,14 PLN
Wartość dofinansowania: 149 948,50 PLN
Środki EFRR: 127 456,22 PLN
Budżet państwa: 22 492,28 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu